Avís legal

DADES DEL RESPONSABLE

 • Identitat del Responsable: Mireia Guardia Castrillo
 • Domicili: Tiana 08391 (Barcelona)
 • NIF: 44018181E
 • Nom comercial: Miregucas
 • Correu electrònichola@miregucas.com

Aquest text d’avís legal t’informa dels termes i condicions legals entre l’usuari i el responsable de la web. Miregucas (Mireia Guardia) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. Aquest web, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


CONDICIONS D’ÚS

A continuació t’informo de les condicions d’ús de la pàgina web miregucas.com i dels seus continguts i serveis que en ella es recullen. Tot usuari que accedeixi al web miregucas.com accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment d’aquest mateix web.


DADES PERSONALS

Consulta la Política de Privacitat


COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda prohibit la reproducció, distribució o modificació, total o parcial, del contingut del web, així com les seves imatges (llevat que es compti amb la meva autorització com a legítima titular). També queda prohibida qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular; així com la seva utilització per a fins comercials o publicitaris. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant miregucas.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.


MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a miregucas.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Mireia Guàrdia, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades i exposada en la meva política de privacitat. La comunicació entre els usuaris i miregucas.com és es realitza a través d’un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https.

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE

Mireia Guardia (miregucas) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

CONTACTE

En cas de que qualsevol usuari tingués cap dubte respecte aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal miregucas.com, pot dirigir-se a hola@miregucas.com

 

DRETS D’AUTOR I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes, marques comercials, logotips o signes distintius publicats en miregucas.com, així com dels seus continguts (les imatges, les fotografies, els textos, la música, els sons, els vídeos, els documents, els menús, les pàgines web, el grafisme, els colors, els esquemes, les eines, els caràcters, el disseny del lloc web, els diagrames, l’estructura, la selecció, ordenació i presentació dels continguts, els mètodes, els processos, les funcions i els programes informàtics que formen part), són tots propietat de MIREGUCAS, qui té el dret exclusiu d’utilitzar-los.

L’usuari no està autoritzat en cap cas a fer ús d’ells, ni imprimir-los, ni emmagatzemar-los sota cap suport físic

L’Usuari té prohibit reproduir, copiar, cedir, distribuir o modificar, de manera total o parcial dels continguts i elements anteriorment esmentats; així com vendre o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda d’aquest lloc web, sense l’autorització prèvia i per escrit de MIREGUCAS. En cap cas l’accés a la pàgina web implica algun tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets.

MIREGUCAS es reserva la possibilitat d’exercir accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

En cas que l’Usuari detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algun dret de propietat intel·lectual i / o industrial, o de qualsevol tipus de dret, sol·licitem que ens ho comuniqui a través de l’adreça de correu electrònic hola@miregucas.com


CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ús reglamenten l’oferta, l’acceptació de compra i l’enviament de productes entre MIREGUCAS i els seus clients.

Els productes i serveis de miregucas.com s’ofereixen exclusivament als usuaris finals que siguin persones físiques, per tal d’adquirir-los sense ànim de revenda i que actuïn amb fins diferents dels que siguin propis d’activitats comercials, empresarials o professionals que puguin desenvolupar.

Per poder fer una comanda a través del lloc web, el client ha de ser major d’edat i tenir capacitat legal per cursar contractes vinculants.

MIREGUCAS es reserva el dret de no atendre les comandes realitzades per usuaris que difereixin del que s’ha dit en el paràgraf anterior.


OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar aquest lloc web, els seus continguts i serveis de forma diligent, de conformitat a la llei, la moral, els bons usos i costums, a l’ordre públic, la bona fe i al que disposa aquestes condicions d’ús. Igualment l’Usuari haurà d’abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi dels continguts i serveis per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de MIREGUCAS, els seus usuaris o de tercers.

En aquells serveis de miregucas.com que s’exigeixi la identificació de l’Usuari, aquest ha de comunicar les dades personals necessàries per a la seva identificació de forma correcta, veraç i ajustada a la realitat.

L’Usuari ha d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per a mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya. En cas de pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim de les seves dades d’accés o el coneixement de terceres persones, l’usuari haurà de notificar-ho a MIREGUCAS mitjançant correu electrònic a l’adreça hola@miregucas.com.

L’Usuari està obligat al pagament dels productes que hagués contractat a través del lloc web, i a les despeses d’enviament i gestió de cobrament, si n’hi ha.


OFERTA I PRODUCTES

Els productes de MIREGUCAS oferts a miregucas.com es distribueixen en el territori d’Espanya, inclosa Balears, Canàries, Ceuta i Melilla i Unió Europea.

MIREGUCAS es reserva el dret de decidir, en cada moment, l’oferta de productes que ofereix a través de miregucas.com, així com afegir, eliminar o modificar els productes de la botiga online sense previ avís.

Tots els productes oferts en miregucas.com estan subjectes a límits d’existències i per tant les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. Si algun producte no estigués disponible un cop realitzat la comanda, l’informarem al més aviat possible a partir de la qual cosa podrà modificar la seva comanda o cancel·lar-lo.

Les característiques essencials dels productes presentats en miregucas.com apareixen a la fitxa de cada producte. Les imatges i colors dels productes oferts s’han reproduït de forma fidedigna, però, a causa de les característiques del navegador d’Internet i pantalla utilitzats per l’usuari, es pot veure afectada la reproducció exacta del producte.


ENVIAMENT I LLIURAMENT

Els enviaments de les comandes realitzades a la botiga online els realitzem a través d’empreses de missatgeria. La comanda realitzada per l’usuari serà lliurada en un termini de 3 a 6 dies laborables des de la confirmació de la comanda.

Els costos d’enviament són de 5 euros en totes les comandes de la Península per a enviaments de menys de 1Kg de pes. Per a comandes de pes superior MIREGUCAS es posarà en contacte amb el client per especificar el sobrecost que suposi.

Per enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, i comunitat Europea els possibles despeses derivades d’aranzels i duanes aniran a càrrec del client final.

Un cop la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà al client un e-mail notificant-li que la seva comanda ha estat enviada.

Les comandes seran enviades a l’adreça de lliurament que el client ens hagi facilitat en el procés de compra.

MIREGUCAS no serà responsable en cap cas de possibles retards o impossibilitat del lliurament com a conseqüència de l’error o omissió de les dades facilitades per l’usuari.

Per motius de seguretat, MIREGUCAS no enviarà comandes a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà comandes quan no sigui possible identificar el destinatari i / o la seva direcció.

El client ha de notificar a MIREGUCAS els casos de manca de recepció de comandes superiors a 10 dies hàbils, a través del compte de correu: hola@miregucas.com

Quan el client rebi la seva comanda haurà de comprovar que tot està conforme amb el sol·licitat.

Si hi ha alguna discrepància o incidència amb la comanda, s’haurà de posar en contacte amb MIREGUCAS a l’email de contacte, deixant-nos les seves dades personals, i el número de comanda. En breu, MIREGUCAS es posarà en contacte amb el client per solucionar la incidència.

PREU, IMPOSTOS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus indicats en tots els productes de miregucas.com es mostren en euros (€) i inclouen l’Impost del Valor Afegit (I.V.A.). En cas de realitzar una compra des de Canàries, Ceuta o Melilla, no s’aplicarà l’IVA en el moment de realitzar la comanda.

Segons la normativa espanyola, estem obligats a emetre factura per a comandes superiors a 3.000 € (I.V.A. inclòs)

En el cas que hi hagi hagut despeses d’enviament o de forma de pagament, seran afegits en el resum de la compra, abans d’efectuar el pagament.

El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment en miregucas.com, excepte en cas d’error manifest.

MIREGUCAS es reserva el dret de modificar els preus que es mostren sense previ avís.

MIREGUCAS accepta pagaments amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, Mastercard i Maestro), Pay Pal i transferència bancària.

Per als pagaments per transferència, el client haurà de realitzar des d’un banc de la Unió Europea i assumir totes les despeses de la transacció, així com l’import íntegre de la comanda. El client ha d’indicar en la referència de la transferència el número de comanda, nom i cognoms. El termini màxim per realitzar la transferència serà de 3 dies des de la sol·licitud de la comanda, sent confirmada quan s’hagi fet efectiu el càrrec en el nostre compte. Si en el termini de 5 dies hàbils MIREGUCAS no té constància d’haver rebut l’ingrés, procedirà a la cancel·lació de la comanda.

Dades per a realitzar les transferències:

Divisa: euro (€)

IBAN: ES16 01826146110201547213

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per tornar un producte, el client disposa de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda.

Prèviament a tramitar la devolució, l’usuari s’ha de posar en contacte amb MIREGUCAS a través de l’adreça de correu electrònic hola@miregucas.com, notificant-el motiu de la seva devolució juntament amb el número de comanda.

Per a l’acceptació de la devolució per part de MIREGUCAS, l’usuari ha d’enviar el producte en les mateixes condicions en el va rebre, en perfecte estat, sense usar i conservant les etiquetes i embalatges originals.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client, de manera que MIREGUCAS no acceptarà devolucions a ports deguts. MIREGUCAS no serà responsable, per perdudes, retards o enviaments a direcció errònia de qualsevol producte que desitgis retornar, pel que li recomanem que realitzi l’enviament per correu certificat o amb justificant de recepció.

Un cop comprovat l’estat dels productes i que la devolució compleix els requisits per a la seva aprovació, el client rebrà un correu electrònic de confirmació indicant-li l’abonament de l’import en la mateixa forma de pagament en la qual va realitzar la seva compra en un termini màxim de 15 dies naturals. En cas d’haver realitzat el pagament mitjançant transferència bancària o contra reemborsament.

Si el destinatari dels productes de MIREGUCAS és diferent de la persona que va efectuar el pagament, el reemborsament dels diners se li farà a la persona que va efectuar el pagament.

MIREGUCAS es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o articles que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes.

Els articles la devolució sigui rebutjada per MIREGUCAS no seran reemborsats, i seran posats a disposició del seu remitent a ports deguts o bé quedarà l’article a disposició del client perquè procedeixi a la seva retirada en el termini màxim de quinze (15) dies naturals. En tot cas, MIREGUCAS no assumirà cap tipus de responsabilitat per la custòdia o dipòsit de l’article durant el temps en què estigués a les seves instal·lacions.

Quan es tracti d’una devolució motivada perquè el producte sigui defectuós o per l’enviament d’un producte equivocat, MIREGUCAS reemborsarà íntegrament els imports de la compra, incloses les despeses de lliuraments i de devolució.

 

COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit.

Mitjançant l’ús de miregucas.com i l’acceptació de les presents Condicions Legals vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada a l’hora d’inscriure com a usuari, realitzar una comanda o contactar amb nosaltres a través dels diversos formularis que apareixen en miregucas.com. Les notificacions es consideraran realitzades i rebudes correctament en el mateix instant de publicar-se en miregucas.com, o 24 hores després d’haver enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de Contacte o bé a l’adreça de correu electrònic hola@miregucas.com.

 

ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

MIREGUCAS no serà responsable del retard o incompliment de les obligacions i condicions descrites en el present document, deguts a esdeveniments de Causa de Força Major.

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran sense limitació el següent:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, atac o amenaça terrorista, guerra o amenaça de guerra (hagi estat declarada o no).
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d’altres governs.

S’entén que la nostra obligació de compliment quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri aquest període.

 

ENLLAÇOS AMB ALTRES WEBS

En el cas que miregucas.com contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es facilitaran únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

MIREGUCAS es reserva el dret a bloquejar els enllaços electrònics dirigits al lloc web que no comptin autorització expressa amb caràcter previ.

 

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS LEGALS

MIREGUCAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts de les presents Condicions Legals, Política de privacitat i altres avisos legals. En aquest cas, informarem als usuaris a través del lloc web o enviant un correu electrònic informatiu als usuaris que ho sol·licitin, amb la finalitat que puguin decidir si volen continuar utilitzant el lloc web.

De forma general, l’usuari estarà subjecte a les Condicions Legals, Política de privacitat i altres avisos legals en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

L’activitat desenvolupada a través del lloc web miregucas.com està sotmesa a la legislació espanyola vigent, i és aplicable, entre d’altres, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Codi Civil; i el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, discrepància o conflicte que pogués suscitar-se en el compliment i interpretació d’aquest document, les parts (tercers i MIREGUCAS) se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Spain)

 

(document actualitzat a data 15 de maig de 2018)